Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 

Giethoorn, Beulakerweg, perceel BDW A 47, aanleggen 0,5 hectare bos (05-04-2021)
Giethoorn, Binnenpad 17, plaatsen pergola (07-04-2021)
Giethoorn, Molenweg 9, vervangen rietenkap en plaatsen zonnepanelen (06-04-2021)
Kalenberg, Kalenbergerpad 17, starten Bed & Breakfast (06-04-2021)
Ossenzijl, Hagenbroekweg 10, aanbouwen schuur aan woning (06-04-2021)
Ossenzijl, Lageweg 20, starten boerderijwinkel (06-04-2021)
Steenwijk, Bataljon 4, bouwen woning, (07-04-2021)    
Steenwijk, Landgoedallee 17, plaatsen tijdelijke woonunit (05-04-2021)        
Steenwijk, Nicolaas Ter Maethstraat 15, uitbreiden woning (06-04-2021)
Steenwijk, Oostercluft 334, plaatsen dakkapel (06-04-2021)
Wanneperveen, Veneweg 51, dempen watergang en plaatsen duiker (31-03-2021)
Wanneperveen, tegenover Zomerdijk 14, kappen dode Essen (02-04-2021)        
        

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)    

Blokzijl, Duinigermeerweg 1 R1 tm R3, bouwen drie recreatiewoningen (01-04-2021)
Blokzijl, Kuinderdijk 1, gedeeltelijk vervangen rietendak door dakpannen (07-04-2021)
Eesveen, Eesveenseweg 50I, beperkte milieutoets t.b.v. wijzigen bedrijf i.v.m. houden landbouwhuisdieren (31-03-2021)        
Giethoorn, Binnenpad 98, inpandig wijzigen achterhuis en toevoegen dakvensters (01-04-2021)
Kuinre, Henric de Cranestraat 187, vervangen vensters en aanpassen voordeurkozijn (06-04-2021)    
Steenwijk, Dolderweg 25A, bouwen bedrijfspand (06-04-2021)        

 

Reageren?


Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

(1) terinzagelegging
Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze
Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar
Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep
Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).