Verkeer en vervoer

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Hogewal 152 en Irisstraat 15, verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-18210.html 

Steenwijk, nabij Jan van Riebeeckstraat 64, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-18202.html 

De stukken liggen van 14-04-2021 t/m 25-05-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via onze website www.steenwijkerland.nl

 


Reageren?


T/m 25-05-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

(1) terinzagelegging
Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze
Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar
Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep
Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).