Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Beulakerweg 61, kappen iep (13-04-2021)
Giethoorn, Petersteeg, kappen 4 bomen, (13-04-2021)
Kuinre, Henric de Cranestraat 88, bouwen garage en uitbouw (13-04-2021)        
Oldemarkt, de Molenkamp 8, bouwen opbouw op garage (07-04-2021)        
Steenwijk, Kallenkoterallee 98, kappen eik (09-04-2021)
Tuk, Lage Egge 3A, starten minicamping en bouwen wagenberging (08-04-2021)
Vollenhove, Noordwal 5, herbouwen bedrijfswoning en uitbreiden bedrijfsgebouw (09-04-2021)    
Wanneperveen, Klosseweg 5, kappen elzen (09-04-2021)   

       
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Eesveen, Gierwal, verlengen en aanbrengen dam en duiker, kappen 14 bomen en plaatsen     beschoeiing (08-04-2021)
Giethoorn, Dwarsgracht, vervangen 2 beweegbare vonders (09-04-2021)        
Steenwijk, De strekel 30, plaatsen dakkapel (08-04-2021)     

         
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)


Belt-Schutsloot, Havezatherweg 14, herbouwen voorhuis (08-04-2021)
Blokzijl, Duinweg 1, kappen 6 bomen (12-04-2021)
Giethoorn, Jonenweg, plegen groot onderhoud brug (09-04-2021)
Kallenkote, Kallenkote 26A, plaatsen dakkapel (07-04-2021)
Oldemarkt, de Hare 41, plaatsen overkapping (14-04-2021)
Ossenzijl, Lageweg 20, starten boerderijwinkel (09-04-2021)
Sint Jansklooster, Schaarweg 35, plaatsen tijdelijke woonunits (09-04-2021)
Steenwijk, Aasingel 11, plaatsen tijdelijke woonunit (08-04-2021)
Steenwijk, Gasthuisstraat 4A, realiseren appartement (08-04-2021)
Steenwijk, Nicolaas Ter Maethstraat 15, uitbreiden woning (08-04-2021)        
Steenwijk, hoek Onnaweg / Bedelaarspad, verbouwen 2 trafocellen (09-04-2021)        
Steenwijk, Oostercluft 334, plaatsen dakkapel (08-04-2021)
Steenwijk, Oosterstraat 23, wijzigen gevelreclame (07-04-2021)
Vollenhove, De Kampen 16, uitbreiden schuur/plamuurhal (13-04-2021)        
Willemsoord, Annie Klijzinglaan 1, bouwen woning met garage (09-04-2021)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)


Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Wanneperveen, tussen Zomerdijk 4 en 4a, het bouwen van gemaal Leenders

De stukken liggen van 21 april 2021 t/m 1 juni 2021 ter inzage (1). 

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.WNPgmlLeendersOV-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.WNPgmlLeendersOV-ON01 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 1 juni 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).