Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Sint Jansklooster, Monnikenweg (tussen nr. 57 en 73), op 10 mei 2021 van 8.00 - 12.30 uur, afgesloten voor ANWB Streetwise op De Wiedewereld. Er wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).

Steenwijkerwold, deel parkeerterrein SV Steenwijkerwold, op 12 mei 2021 van 8.00 - 12.30 uur, voor ANWB Streetwise op KC Immanuel. Er wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken). 
 

Verkeersbesluit

Ossenzijl, nabij Oudeweg 11g a, realiseren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen

De stukken liggen van 21-04-2021 t/m 01-06-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via:

Ossenzijl, nabij Oudeweg 11g a, realiseren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-20049.html 


Reageren?


T/m 01-06-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).