Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Petersteeg, aanbrengen beschoeiing, kappen bomen(15-04-2021)
Giethoorn, Thijssengracht 1, nieuw bouwen hoofdwoning (16-04-2021)
Sint Jansklooster, Molenkamp 26, verplaatsen bouwvlak (15-04-2021)
Steenwijk, Buitensingel 15, bouwen woning (13-04-2021)
Steenwijk, Gasthuislaan 84, brandveilig gebruik pand (14-04-2021)
Steenwijk, Hooilandenallee 26, bouwen woning (15-04-2021)        
Steenwijk, Kerkstraat 22, revitaliseren Grote Kerk (14-04-2021)        
Steenwijk, Oranje Gelderlandlaan 2t, bouwen woning (15-04-2021)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 75 h, verbouwen recreatie woning (14-04-2021)
Giethoorn, Cornelisgracht 24, herbouw bedrijfswoning (20-04-2021)        
Oldemarkt, Burgemeester Kuiperslaan 130, plaatsen dakkapel  (16-04-2021)        
Oldemarkt, Frieseweg 1, isoleren kap, repareren stucwerk (15-04-2021)        
Tuk, Bergsteinlaan 25, vervangen, vergroten dakkapel (14-04-2021)        
Zuidveen, Zuidveenseweg 36, bouwen woning (20-04-2021)        

       
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Blokzijl, Breestraat 4, herstellen achtergevel (16-04-2021)        
Steenwijk, Produktieweg 16, bouwen 14 bedrijfsunits (19-04-2021)        
Steenwijk, Buitensingel 13, bouwen woning (20-04-2021)        
Kalenberg, Kalenberg Zuid 54, kappen 4 bomen  (15-04-2021)    

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).