Algemeen

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein
 

12 april 2021,  aanvang 10.45 uur via Zoom. 
De agenda vindt u op onze website:  www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein  
I.v.m. corona is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521. 
 

Politieke Markt

13 en 14 april 2021 , aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. 
De Politieke Markt vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl