Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Oldemarktseweg 233, plaatsen podium en tribune t.b.v. tijdelijk openluchttheater (25-03-2021)
Blankenham, perceel rechts naast Hammerdijk 1, plaatsen schuilgelegenheid voor dieren (29-03-2021)
De Bult, Bultweg 25r - 5, tijdelijk bewonen recreatiewoning (30-03-2021)
Eesveen, Eesveenseweg 91, kappen 2 berken (27-03-2021)
Giethoorn, Zuiderpad 30, bouwen schuur (25-03-2021)
Oldemarkt, de Benten 6, plaatsen verdiepingsvloer in loods  (23-03-2021)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 18a en 18b, bouwen geschakelde garage (30-03-2021)
Steenwijk, Buitensingel 18, bouwen woning (26-03-2021)
Steenwijk, Gagelsweg 12, verlengen dakkapel  (29-03-2021)
Steenwijk, Wheermaten 5, bouwen bedrijfsloods (29-03-2021)
Vollenhove, Doeveslag 47, plaatsen dakkapel (27-03-2021)        
Willemsoord, Prins Frederikstraat 46, bouwen aanbouw en overkapping (25-03-2021)    
Willemsoord, tegenover Steenwijkerweg 139, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (30-03-2021)        
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Sint Jansklooster, Schaarweg 35, verlengen vergunning voor tijdelijke bewonen woonunits (25-03-2021)        

 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Oldemarkt, de Benten 3, plaatsen 7 prefab opslagunits  (29-03-2021)        
Oldemarkt, Hareweg 5, kappen 3 populieren (29-03-2021)
Steenwijk, Gasthuislaan 84, plaatsen tijdelijke noodunits (26-03-2021)        
Steenwijk, Scholestraat 25, vervangen deuren op eerste verdieping door deuren met glaspanelen en plaatsen Frans balkon hekwerk (29-03-2021)        
Willemsoord, Steenwijkerweg 175, kappen kastanjeboom (29-03-2021)      

         

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).