Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Scheerwolde, Woldlakeweg 4, wijzigen melkkoeien en jongvee in melk- en kalfkoeien plus vrouwelijk jongvee en renoveren jongveestal plus toevoegen mestkelder (6-4-2022)
Sint Jansklooster, Veneweg 3, indirect lozen ten gevolgen van schoonmaken en in gebruik nemen middelen voor opslaan, transporteren en distribueren drinkwater (8-4-2022)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.