Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

2 mei 2022 Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
 Agenda: 19.00 uur: bezwaarschrift tegen tegemoetkoming planschade locatie Onderduikersweg 3 in De Bult; 
20.00 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning bouwwerk (scoutingsgebouw) locatie Onderduikersweg 2B in De Bult.
 De stukken liggen t/m 2 mei 2022 voor belanghebbenden ter inzage.
10 mei 2022 Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 10 mei 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 

 

Bekendmaking Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland 2022 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5-4-2022 de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Het betreft het vastleggen van ongeschreven regels in beleidsregels dan wel het actualiseren van de regeling. De leidraad treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2022, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nr. 167109. Daar vindt u de volledige tekst van de leidraad.
Verder ligt het besluit kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.