Bestemmingsplannen

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Sint Jansklooster, Oude Beulakerweg 6

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 12 april 2022 het bestemmingsplan Sint Jansklooster - Oude Beulakerweg 6 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het verplaatsen van het bouwvlak binnen de bestemming ‘Wonen-Buitengebied’ ten behoeve van de realisatie van een vrijstaande woning, bijgebouw en botenhuis. 
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op aanpassing van de plancontouren in de verbeelding en ambtelijke wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt