Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

11 april 2022, Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda:
19.15 uur: bezwaarschriften tegen de last onder dwangsom herinrichting buitenterrein en de last onder dwangsom gebruik van een gedeelte van het buitenterrein als horecaterras locatie Binnenpad 64 in Giethoorn
                  De stukken liggen t/m 11-4-2022 voor belanghebbenden ter inzage.

 

12 april 2022, Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 12 april 2022, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.


 
Verordening afvoer hemel- en grondwater Steenwijkerland

De gemeenteraad heeft op 10-3-2020 de Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Steenwijkerland vastgesteld. In deze verordening is geregeld dat het verboden is om in het hemelwaterscheidingsgebied hemelwater of grondwater te lozen op het openbaar vuilwaterriool. Welke gebieden zijn aangemerkt als hemelwaterscheidingsgebied is aangegeven op de bij de verordening behorende kaarten.
De Verordening is bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2022, nr. 127443, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de verordening en zijn ook de bij de verordening behorende kaarten te vinden. De verordening is op 24-3-2022 in werking getreden. 
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Beleidsregel omgevingsvergunning afwijken lozingsverbod Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14-4-2020 de Beleidsregel omgevingsvergunning afwijken lozingsverbod Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Steenwijkerland vastgesteld. In deze beleidsregel is geregeld in welke gevallen er een omgevingsvergunning kan worden verleend voor het afwijken van het lozingsverbod zoals dat is opgenomen in de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Steenwijkerland.
De beleidsregel is bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2022, nr. 137526, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de beleidsregel. De beleidsregel is op 30 maart 2022 in werking getreden. 
De verordening en de wijzigingen liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.