Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 55

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 8-3-2022 het bestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 55 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming naar wonen waarbij een maatwerkregeling voor een bedrijf gericht op montage en demontage van klein autoreparatiewerk wordt toegestaan.
OpVaststelling bestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 55
De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 8-3-2022 het bestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 55 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming naar wonen waarbij een maatwerkregeling voor een bedrijf gericht op montage en demontage van klein autoreparatiewerk wordt toegestaan.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt