Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning 

Giethoorn, tegenover Zuiderpad 58, De Fanfare, periode van 12 juni 2023 t/m 18 juli 2023 (inclusief op- en afbouw).
Oldemarkt, centrum en omgeving, Avondvierdaagse, 22 t/m 25 mei 2023
Steenwijk, park Ramswoerthe, Live in het park, 4-6-2023 van 14.00 tot 18.00 uur
Vollenhove, Bisschopstraat 22, voormalige Tuinen van Marxveld, Openluchtspektakel Vollenhove, 23-6-2023 van 09.00 tot 24.00 uur, 24-6-2023 van 09.00 tot 24.00 uur en 25-6-2023 van 09.00 tot 24.00 uur.
Willemsoord, achter Steenwijkerweg 145, Koloniefeest, 1-7-2023 van 13.00 tot 02.00 uur

Reageren?
T/m 25 april 2023 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen. 
 

Geluidhinder

Sint Jansklooster, Leeuwte 29, op 02-06-2023 van 20:00 tot 01:00 uur, viering bruiloft (30-03)
Steenwijk, nachtelijke werkzaamheden spoor, 02-06-2023 tot en met 05-06-2023

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).