Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Steenwijkerwold - Gelderingen

De gemeenteraad heeft op 4 april 2023 het bestemmingsplan Steenwijkerwold – Gelderingen vastgesteld.  Het plan heeft betrekking op het slopen van de bestaande sociale huurwoningen aan de Gelderingen 29 t/m 39 en het herbouwen van 8 nieuwe sociale huurwoningen op deze locatie en ligt 6 weken ter inzage.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt