Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Kerkstraat 3, verbouwen supermarkt naar woning (5-4-2023)
Steenwijk, Jan Steenstraat, bouwen 60 huurwoningen (11-4-2023)
Nieuwe Gagels 53, kappen den (7-4-2023)


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Middenbuurt 2, verbouwen woning (5-4-2023)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 10, realiseren 3 appartementen (5-4-2023)


Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 143, wijzigen kleur kozijnen (7-4-2023)
Oldemarkt, Kruisstraat 88, tijdelijk afwijken bestemmingsplan i.v.m. opvang vluchtelingen (5-4-2023)
Steenwijk, Langebaan 13, bouwen bedrijfshal (5-4-2023)
Steenwijkerdiep 52, plaatsen vervangende uitbouw (5-4-2023)
Weteingallee 11, bouwen woning (12-4-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt