Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen ruiling grond Vendelweg 3a Steenwijk

De gemeente heeft het plan om grond te ruilen achter de Ambulancepost, Vendelweg 3A in Steenwijk, met de besloten vennootschap: De Punthorst B.V., (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05056199) voor het uitbreiden van de Ambulancepost. 

De gemeente is van plan om over te dragen aan De Punthorst B.V:
twee niet aaneengesloten percelen grond, nabij Vendelweg 3a in Steenwijk, beide percelen deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend gemeente Steenwijk sectie F nummer 1397, groot circa 94 m², 
De Punthorst B.V. draagt op haar beurt over aan de gemeente:
twee niet aaneengesloten percelen grond (niet zijnde bouwgrond), nabij Vendelweg 3a in Steenwijk, 
beide percelen deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend gemeente Steenwijk sectie F nummer 
1397, groot circa 6 m², 

De te ruilen percelen grond grenzen allen aan het eigendom van De Punthorst B.V. (Vendelweg 3A in Steenwijk) en is nodig voor het realiseren van de uitbereiding van de Ambulancepost. Zonder de voorgenomen ruiling is de uitbreiding van de Ambulancepost niet realiseerbaar. Gezien de ligging van de percelen grond is Punthorst B.V. de enige kandidaat om de grond aan over te dragen.  
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster vastgoed en grondzaken, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. ‘grondruil Vendelweg 3a te Steenwijk’