Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot (Belterweg t.h.v. 15), Ossenzijl (hoek Schoolstraat / Ossenzijlerweg) en Steenwijk (hoek Paasweide / Driestoel), plaatsen mobiliteitshubs (14-4-2023)
Ossenzijl, Lageweg 20, realiseren 2 inpandige boerderijkamers (15-4-2023)
Paasloo, Spinnerslaan 9, starten Bed & Breakfast (19-4-2023)
Steenwijk, Hooilandenallee 11, bouwen garage (14-4-2023)
Neerwoldstraat, plaatsen digitale informatiezuil (14-4-2023)
Olde Wheemestraat 13, plaatsen erfafscheiding (18-4-2023)
Oostercluft 17, plaatsen overkapping, veranda en schuurtje (18-4-2023)
Steenakkers 28, bouwen woning (14-4-2023) , vervangen dak en verwijderen schoorsteenkanaal (18-4-2023)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Tuk, Tukseweg 198, uitbreiden bedrijfsgebouw met scholingsruimte (14-4-2023)
 


Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Havezatherweg 16, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (18-4-2023)
Blokzijl, Zuiderzeeweg 7, verbouwen woonboerderij (13-4-2023)
Giethoorn, Beulakerweg 62a, verbouwen woning (14-4-2023)
Middenbuurt 2, verbouwen woning (18-4-2023)
Noorderpad 5, bouwen Gieterse baarg en herstellen watergang (13-4-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt