Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

11 april 2023 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur in het gemeentehuis van Steenwijk. 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl
18 april 2023 Politieke markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 18 april 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Averkina, A., 29-02-1984, per 20-02-2023 (voornemen)
Averkina, A., 24-07-2005, per 20-02-2023 (voornemen) 
Sharaf, S., 01-04-1962, per 20-02-2023 (voornemen)
Wojciechowski, D., 08-05-1984, per 20-02-2023 (voornemen)
Dnistrian, N., 02-01-1965, per 20-02-2023 (voornemen)
T/m 08-05-2023  kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.