Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Zuidveen Dwarssloot oost 6

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 14 maart 2023 het bestemmingsplan Zuidveen – Dwarssloot oost 6, vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming naar wonen. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Vaststelling bestemmingsplan Lakeweg 7 en 8 IJsselham

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 14 maart 2023 het bestemmingsplan Lakeweg 7 en 8 IJsselham, vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het agrarisch bouwperceel (Lakeweg 7) en het omzetten van de agrarische bestemming naar wonen (Lakeweg 8). Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Heetveld 35-41, Sint Jansklooster

Het ontwerp bestemmingsplan Heetveld 35-41, Sint Jansklooster ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking de  uitbreiding van het huidige bedrijf Rook Pijpleidingbouw gelegen aan Heetveld 35 t/m 41 in Sint Jansklooster. Het plan heeft 2 bebouwingsconcentraties, één rondom het bestaande bedrijfsgebouw op nummer 41 en een uitbreiding aan de loods op nummer 35. Verder wordt de huidige kapschuur gesloopt en worden drie woningen toegevoegd tussen huisnummer 45 en 49. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.