Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blankenham, Blokzijlerdijk 26, plaatsen mono mestvergister (24-3-2023)
Kerkbuurt 2, aanleggen parkeerplaatsen (28-3-2023)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, verbouwen en uitbreiden bestaand gebouw tot entreegebouw (receptie) (24-3-2023)
Giethoorn, naast Beulakerweg 6, planten 1250 bomen (28-3-2023)
Jan van Nassauweg 12, aanleggen mestbassin en waterbassin (24-3-2023)
Oldemarkt, Kruisstraat 88, tijdelijk afwijken bestemmingsplan tbv opvang vluchtelingen (23-3-2023)
Markerbroegweg 2, uitbreiden ligboxenstal (28-3-2023)
Scheerwolde, Woldlakeweg 16, plaatsen mestsilo (27-3-2023)
Steenwijk, naast Mr. Zigher ter Steghestraat 1, bouwen kinderdagverblijf en buitenschoolseopvang (28-3-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Blokzijl, Muggenbeet 3, bouwen opslaggebouw (27-3-2023)
Giethoorn, Binnenpad 64, bouwen vervangend bijgebouw met zonnepanelen en aanleggen vlonderpad (24-3-2023)
Steenwijk, Woldpromenade 53, wijzigen gevel (23-3-2023)
Willemsoord, Prins van Oranjelaan 14, bouwen woning (28-3-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blankenham, Hammerdijk 34, verbouwen woning (28-3-2023)
Giethoorn, Beulakerweg (N334), kappen en herplanten 3 essen (27-3-2023)
Kanaaldijk, kappen en herplanten 2 bomen (28-3-2023)
Oldemarkt, Poestpad 4,
bouwen loods met bedrijfswoning (28-3-2023)
Scheerwolde, Blokzijlseweg (N333), kappen en herplanten 4 bomen (27-3-2023)
Steenwijk, Koningstraat 4, verlengen zadeldak (24-3-2023)
Steenwijkerwold, Hesselingendijk, kappen en herplanten 2 bomen (28-3-2023)
Vollehove, Kerkstraat 52, vervangen kozijnen (28-3-2023)
Oppen Swolle (N331), kappen en herplanten eik (27-3-2023)
Wanneperveen, Veneweg 143, vergroten woning (28-3-2023)
Wetering, Wetering Oost 20b, plaatsen zonnecarport (23-3-2023)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 55, bouwen bedrijfsgebouw (23-3-2023)

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Baars, ’t Goor 5, gebruik bijgebouw voor logies

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Baars, Baarsweg 5, verbouwen woonboerderij en wijzigen functie boerderij naar wonen

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt