Verkoop grond en gebouwen

Bekendmaking uitgifte laatste bedrijfskavel aan de Weg van Rollecate in Vollenhove

Op 13 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de laatste kavel op het bedrijventerrein in Vollenhove – locatie oude kaasfabriek bij verloting toe te wijzen en te verkopen.

Het gaat om een kavel met een oppervlakte van circa 1.022 m² met volgens het bestemmingsplan “Vollenhove – locatie oude kaasfabriek” de bestemming “bedrijventerrein”. De koopprijs bedraagt € 129.794,--exclusief BTW en k.k. zijn er meerdere inschrijvingen voor deze bedrijfskavel? Dan volgt een loting. Deze trekking bepaalt aan welke ondernemer de kavel wordt toegewezen en de volgorde van de reservelijst. 
 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich tot en met 2 mei 2023 aanmelden via het inschrijfformulier.  

Meer informatie over deze kavel, zoals het bestemmingsplan, de kavelkaart en het inschrijfformulier kunt u vinden op de website www.steenwijkerland.nl/bedrijventerreinen onder bedrijfskavel Vollenhove – locatie oude kaasfabriek. U kunt de informatie ook opvragen bij Rienk Bijlsma of Marijke Dam, via 140521 of ondernemen@steenwijkerland.nl