Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

8356 HD, Blokzijl, De Rits 11, bouwen carport (07-08-2017)

8337 KT, De Pol, De Pol 35, wijzigen dakvorm (03-08-2017)

8377 EM, Kalenberg, Hoogeweg 23, plaatsen erfafscheiding (05-08-2017)

8371, Scheerwolde, langs A.F. Stroinkweg, kappen es (04-08-2017)

8333 DH, Steenwijk, Divisie 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 11 en 11a , aanpassen gevelsteen (03-08-2017)

8325 BB, Vollenhove, Bisschopstraat 49, plaatsen dakkapel op zijgevel (27-07-2017)

8325 PK, Vollenhove, Hareweg 1, kappen es (10-08-2017)

7946 BD, Wanneperveen, Weth. Visscherstraat 20, uitbreiden woning (27-07-2017)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

8331 GM, Steenwijk, Stationsplein 10, intern verbouwen kantoorgebouw naar woongebouw met 23 appartementen (03-08-2017)

7946 AL, Wanneperveen, Bovenboerseweg 40, verbouwen woning (09-08-2017)

7946 KH, Wanneperveen, Klosseweg 4, verbouwen woning (07-08-2017)

7946 LM, Wanneperveen, Veneweg 164, uitbreiden woning (08-08-2017)

7946 LZ, Wanneperveen, Zomerdijk 20, aanbouwen werktuigenberging (08-08-2017)

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).