Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, Eesveenseweg 159, plaatsen 3 dakramen en bouw bijgebouw (24-07-2017)

Giethoorn, Dwarsgracht 30, bouwen botenhuis en vervangen oeverbeschoeiing (26-06-2017)

perceel tegenover Zuiderpad 68, plaggen en diep plaggen bedoeld voor het maken van stukken waterriet t.b.v. de roerdomp (21-07-2017)

Steenwijk, Middenweg, verbeteren omgeving achter Clausschool (12-07-2017)

Vollenhove, Wheeme 6, wijzigen school naar woning (04-07-2017)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 5, realiseren restaurant (24-07-2017)

Kuinre, Worstsloot 1, minicamping tot 15 kampeerplaatsen (21-07-2017)

Oldemarkt, Hareweg 6a, realiseren boerderijwinkel (26-07-2017)

Ossenzijl, Ossenzijlerweg (achter Schoolstraat 14), bouwen 2e recreatiewoning (25-07-2017)

Steenwijk, Brouwerstraat 48 t/m 54 (even) en Neerwoldstraat 25, ombouwen commerciële ruimte tot vijf studio's (24-07-2017)

Molenstraat 36, verbreden doorgang tussen 2 schuine daken (20-07-2017)

Vollenhove, Kerkplein 1, buitenonderhoud voormalige stadsherberg (20-07-2017)

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn van de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:

Steenwijk, nabij jachthaven Houthaven en park Rams Woerthe, vervangen brug van jachthaven Houthaven naar park Rams Woerthe (26-07-2017)

Steenwijk, Oosterstraat 85, wijzigen van een winkelpui (24-07-2017)

 

Ingekomen aanvraag gemeentelijk monument

Op 24-07-2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument ontvangen voor:

Eesveen, Eesveenseweg 159, plaatsen van 3 dakramen + nieuwbouw bijgebouw

De stukken liggen t/m 15-08-2017 ter inzage. T/m 15-08-2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).