Tijdelijke wegafsluitingen: Corso Vollenhove

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8325CP
Publicatiedatum
22-08-2017

Beschrijving

Vollenhove, Rotonde Weg van Rollecate op 23-08-2017, 24-08-2017 en 28-08-2017, voor de op- en afbouw van de tribunes en de Groenestraat (gedeelte tussen Landpoortsteeg en de kruising Voorpoort), Voorpoort, Kerkstraat, Bentstraat (gedeelte tussen Bisschopstraat en Kerkstraat), Bisschopstraat, Weg van Rollecate (gedeelte tussen RK begraafplaats en Flevoweg), Doelenstraat, gedeelte Gasthuisstraat, gedeelte Clarenberglaan (tussen Voorpoort en Doelenstraat inclusief de kruising), Franse Pad (en alle aansluitende/verbindingsstegen), Produktieweg en de Weijert (gedeelte tussen Industrieweg en Weg van Rollecate) op 26-08-2017 van 08.00 uur tot 24.00 uur (Corso Vollenhove)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).