Tijdelijke wegafsluitingen: Oldemarkt, centrum

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8375GN
Publicatiedatum
22-08-2017

Beschrijving

Oldemarkt, Platteweg (vanaf de kruising Kampland/Platteweg tot de kruising De Hooge Wheeën/De Hornlanden), Frieseweg (vanaf de kruising De Hornlanden/Frieseweg tot de kruising Frieseweg/Koningin Julianaweg), Koningin Julianaweg (vanaf de kruising Frieseweg tot de kruising Zwarte Hofslaan), Burgemeester Kuiperslaan (vanaf de kruising Koningin Julianaweg tot de kruising Klaas Muisstraat), Burgemeester van Gerrevinklaan (vanaf de kruising Klaas Muisstraat tot de kruising Kerkstraat), Kerkstaat (vanaf de kruising Burgemeester van Gerrevinklaan tot de kruising Hoofdstraat), Hoofdstraat (vanaf de kruising Kerkstraat tot de kruising ’t Slingerland), 't Slingerland/Het Walveld (vanaf de kruising Hoofdstraat tot de kruising Kampland) op 08-09-2017 en 09-09-2017 van 17.30 uur tot 20.30 uur (optocht)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).