Welzijn & cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Basse, nabij het Buurthuis, activiteiten in het Buurthuis op 01-09-2017 van 09.00-01.00 uur en 02-09-2017 TT Basse van 07.00-01.00 uur.

Blokzijl, Wortelmarkt, Korenfestival op 06-10-2017 van 19.30-00.00 uur; Oktoberfest op 07-10-2017 van 18.00-23.00 uur en 08-10-2017 van 14.00-18.00 uur.

Steenwijk, Middenweg in de Groene Long, Beachvolleybal op 19-08-2017 van 09.00-22.00 uur en 20-08-2017 van 09.00-18.00 uur.

Vollenhove, Godfried van Rhenenlaan, Wagenbouwersfeest Corso, op 27-08-2017 van 12.00-18.00 uur.

De stukken liggen t/m 22-08-2017 ter inzage. T/m 22-08-2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen.

 

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Kalenberg, Kalenberg Zuid 1, het Doevehuis, festiviteit met muziek op 09-09-2017 tot uiterlijk 24.00 uur.

De Bult, Duivenslaagte 2, Fletcher Hotel De Eese – Giethoorn, festiviteit met muziek op 18-11-2017 tot uiterlijk 01.00 uur.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).