Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, 't Goor 5, vervangen bijgebouw (07-08-2018)

Blankenham, Hammerdijk 27 en 29, aanleggen uitrit (07-08-2018)

Blokzijl, Duinweg 1, intern verbouwen en gevelwijziging (08-08-2018)

Blokzijl, Duinweg 7, bouwen voeropslag (06-08-2018)

Giethoorn, Binnenpad 6, bouwen bijgebouw (01-08-2018)

Giethoorn, Noorderpad 20, starten Bed & Breakfast (06-08-2018)

Kuinre, Wagenweg 7, afwijken bestemmingsplan i.v.m. bouwen bijgebouw met plat dak (01-08-2018)

Nederland, Rietweg, tijdelijk in gebruik nemen gronddepot (02-08-2018)

Steenwijk, parkeerterrein achter Gasthuisstraat 47, plaatsen automatische slagboom (31-07-2018)

Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 76, bouwen vervangende woning (05-08-2018)

Steenwijkerwold, Vredenburg 70, bouwen berging (01-08-2018)

Vollenhove, achter Floris van Wevelikhovenstraat 3 en 5, kappen treurwilg (02-08-2018)

Wanneperveen, Zomerdijk 8, plaatsen dakkapel (01-08-2018)

Willemsoord, Olde Meinenbos 15, bouwen woning (07-08-2018)          

Willemsoord, Steenwijkerweg 175, kappen vier eiken en vier coniferen (31-07-2018)    

                               

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, De Wulpen 12, wijzigen reeds verleende vergunning i.v.m. verplaatsen uitbreiding naar andere zijde bedrijfsgebouw (06-08-2018)

Giethoorn, De Deukten 1, bouwen kapschuur (01-08-2018)

Giethoorn, De Rietlanden 4, legaliseren binnenhaven (02-08-2018)

Giethoorn, Molenweg 25a, starten Bed & Breakfast (02-08-2018)

Giethoorn, Zuiderpad 39, vernieuwen stookhok (07-08-2018)

Steenwijk, Frans Halsstraat 30, legaliseren schuur (08-08-2018)

Steenwijk, Kornputsingel 27 en 27A, realiseren twee appartementen (02-08-2018)          

Steenwijkerwold, Leiweg 7, bouwen stal (08-08-2018)

Wanneperveen, Veneweg 253, bouwen kapschuur (08-08-2018)         

          

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Sint Jansklooster, Barsbeek 62, vergroten bestaande kapschuur, intern verbouwen en verlengen bedrijfsgebouw en aanleggen inrit
 

De stukken liggen van 15-08-2018 t/m 25-09-2018 ter inzage (1).
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 25-09-2018  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:

Giethoorn, Binnenpad 49, kappen es (02-08-2018)

Giethoorn, Zuiderpad 29, starten Bed & Breakfast (02-08-2018)

Sint Jansklooster, Kloosterweg 27, verbouwen en splitsen woonboerderij (06-08-2018)

Steenwijk, Burgemeester Voetelinkstraat 2 t/m 16, renoveren daken (06-08-2018)

Wanneperveen, Veneweg 290t, bouwen overkapping aan bestaande schuur (06-08-2018)


 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).