Verkeer en vervoer

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Herenslagen 198, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Steenwijk, nabij Irisstraat 27, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Witte Paarden, nabij Baarsweg, realiseren hoogtebeperking ‘IJzeren Brug’.

De stukken liggen van 15-08-2018 t/m 25-09-2018 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 25-09-2018 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Tijdelijke wegafsluiting(en)

Steenwijk, gedeeltelijk Goeman Borgesiusstraat, iedere zaterdag (weekmarkt) v.a. 08-09-2018 t/m 17-11-2018 i.v.m. herontwikkeling van de Markt. Op alle vrijdagen voorafgaand mag hier tevens vanaf 24.00 uur niet meer geparkeerd worden.

Sint Jansklooster, Kloosterweg met een klein stukje Leeuwte tot kruising Flevoweg op 17-08-2018 van 06.00 uur tot 23.00 uur met uitzondering van bestemmingsverkeer, Molenstraat op 17-08-2018 van 06.00 uur tot 24.00 uur, Bonkenhaveweg op 17-08-2018 van 06.00 uur tot en met 18-08-2018 tot 18.00 uur, Molenstraat vanaf de molen tot kruising van Ommenstraat op 17-08-2018 van 06.00 uur tot 24.00 uur, Van Ommenstraat op 17-08-2018 van 06.00 uur tot 24.00 uur, Reesstraat vanaf huisnummer 10 tot Bonkenhavenweg en voor de parkeervakken gelegen naast Van Ommenstraat 26 op 17-08-2018 van 06.00 uur tot 24.00 uur, Sint Jansweg en Vossenkamp op 17-08-2018 van 06.00 uur tot en met 18-08-2018 tot 12.00 uur, Monnikenweg vanaf 17-08-2018 van 06.00 uur tot 18-08-2018 om 18.00 uur, Kloosterweg vanaf kruising Veneweg tot kruising Monnikenweg op 18-08-2018 van 06.00 uur tot 18.00 uur (Bloemencorso Sint Jansklooster)
 

Eenrichtingsverkeer

Sint Jansklooster, Kloosterweg met een klein stukje Leeuwte tot kruising Flevoweg en Schaarweg richting Bergkampen op 17-08-2018 om 06.00 uur tot 18-08-2018 om 20.00 uur (Bloemencorso Sint Jansklooster)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).