Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baarlo, Baarlo 2, wijzigen gevel (09-08-2018)    

Giethoorn, Beulakerweg 153, vervangen showroom en werkplaats (10-08-2018)           

Kuinre, Bouwdijk 23, bouwen woning met garage (09-08-2018)             

Steenwijk, Troelstrastraat 18, kappen 7 bomen, herplant 7 bomen (14-08-2018)              

Steenwijk, Matthijs Kiersstraat, bouwen twee-onder-een-kapwoning (10-08-2018)


Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baarlo, Baarlo 2, wijzigen gevel (14-08-2018)

Belt-Schutsloot, Belterweg 38, plaatsen dakkapel op voordakvlak (09-08-2018)

De Pol, in de buurt van Koloniepad 3, kappen eik (13-08-2018)

Giethoorn, Beulakerweg 159, herbouwen woning (14-08-2018)             

Kuinre, Bouwdijk 23, plaatsen en bewonen unit tijdens bouw woning (13-08-2018)

Kuinre, Wagenweg 7, afwijken bestemmingsplan i.v.m. bouwen bijgebouw met plat dak (15-08-2018)

Nederland, Rietweg 1, tijdelijk in gebruik nemen gronddepot (13-08-2018)

Steenwijk, Tulpstraat, kappen 2 iepen (10-08-2018)             

Steenwijk, achter Het Schar 15 en op plein bij Herenslagen 15, kappen 2 bomen (08-08-2018)       

Steenwijk, het Schar 41, bouwen carport t.b.v. zonnepanelen (09-08-2018)       

Sint Jansklooster, Kloosterweg 80, bouwen woning (14-08-2018)

Vollenhove, Schouw 16, bouwen woning (10-08-2018)              

Wanneperveen, Veneweg 154, plaatsen dakkapel op voordakvlak (09-08-2018) Wanneperveen, Zomerdijk 8, plaatsen dakkapel (09-08-2018)  

Willemsoord, Paasloregel 57, kappen paardenkastanje (10-08-2018)     

               

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).