Algemeen

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domeinop 3 september 2018, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 10.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl  De te behandelen stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, tel. 14 0521.
 

Politieke markt

Politieke markt op 4 september 2018 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur /  Raadsinformatie
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 4 september 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.