Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Groenestraat 66, bouwen terrasoverkapping (16-08-2018)    
Blokzijl, Kuinderdijk 1, kappen 2 wilgen (17-08-2018)    
Giethoorn, Beulakerweg 23, bouwen veldschuur (21-08-2018)
Kalenberg, Berkenlaan 14, uitbreiden bovenverdieping (17-08-2018)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Oldemarkt, tussen Eekstraat 14 en 28, bouwen zonnepark (21-08-2018)    
Onna/Kuinre/Steenwijk, in de buurt van Steenakkers 6, achter Punterweg 60 en 70 en naast Waardeel 70, kappen 4 bomen (16-08-2018)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 3, bouwen woning (16-08-2018)    
Sint Jansklooster, Zuurbeek 6, verbouwen woning (20-08-2018)    
Steenwijk, Gasthuisstraat 47, plaatsen automatische slagboom (22-08-2018)    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Beulakerweg 23, aanleggen natuurlijke veekering (16-08-2018)
Giethoorn, Jonenweg 27, dempen sloot, slopen botenhuis en aanbrengen beschoeiing (21-08-2018)
Vollenhove, Wheeme 11 t/m 21A en Doeveslag 8 t/m 30, bouwen 19 woningen (22-08-2018)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).