Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg 38, plaatsen dakkapel (30-07-2018)

Blokzijl, Burgemeester Ten Cateweg 13, starten trimsalon aan huis (27-07-2018)

Eesveen, Eesveenseweg 67, splitsen kavel in agrarisch- en woongedeelte inclusief verplaatsen bouwvlak (31-07-2018)

Giethoorn, Zuiderpad 39, vernieuwen stookhok (29-07-2018)

Kuinre, Bouwdijk 23, plaatsen tijdelijke woonunit (31-07-2018)

Oldemarkt, tussen Eekstraat 14 en 28, bouwen kleinschalig zonnepark (31-07-2018)

Sint Jansklooster, Barsbeek 60, kappen twee lindebomen (30-07-2018)

Sint Jansklooster, Bovenkruier 3, plaatsen tijdelijke woonunit (23-07-2018)

Sint Jansklooster, Zuurbeek 6, verbouwen woning (31-07-2018)

Steenwijk, Bedrijventerrein Eeserwold, bouwen huisdierencrematorium (19-07-2018)

Steenwijk, Herenslagen 70, plaatsen dakkapel (31-07-2018)

Steenwijk, Koematen 2A, starten BSO en speelparadijs (29-07-2018)

Steenwijk, Looijersgracht 23, uitbreiden woning (23-07-2018)              

Steenwijk, Oostercluft 454, bouwen aanbouw en plaatsen schutting (29-07-2018)          

Steenwijk, tegenover Vondelstraat 20, kappen twee lindebomen en herplanten zes bomen (31-07-2018)

Steenwijkerwold, Thijendijk 12, starten minicamping en vakantiewoning/groepsaccommodatie (26-07-2018)  

Wanneperveen, Veneweg 154, plaatsen dakkapel (30-07-2018)  

                       

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 22, uitbreiden woonhuis (27-07-2018)

Giethoorn, Kerkweg 52c, wijzigen voorgevel (30-07-2018)

Sint Jansklooster, Bovenkruier 3, plaatsen tijdelijke woonunit (01-08-2018)      

Sint Jansklooster, De Roeden 7, bouwen overkapping (27-07-2018)     

Vollenhove, Steiger 1a, 1b, 1c en 1d, bouwen vier energiezuinige levensloopwoningen (01-08-2018)    

Wanneperveen, Veneweg 57, aanhelen boerderij (27-07-2018) 
             

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Giethoorn, Jonenweg 7, brandveilig gebruik groepsaccommodatie (27-07-2018)            

Sint Jansklooster, Kadoelen 27, brandveilig gebruik kinderopvang (27-07)    
   

De stukken liggen van 08-08-2018 t/m 19-09-2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 19-09-2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 110A, bouwen woning met garage
 

De stukken liggen van 08-08-2018 t/m 18-09-2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: : http://212.78.207.19/5F5F2BA3-BDA3-4613-9069-DB7D97B4C621/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.ZDVBGWStroinkw110a-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 18-09-2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 39 en 39a, verbouwen en uitbreiden restaurant met hotel (31-07-2018)

Oldemarkt, Koningin Julianaweg 1, vernieuwen dak (31-07-2018)


 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).