Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

27 augustus 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.

De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Commissie bezwaarschriften

26 augustus 2019 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.15 uur
Bezwaarschrift tegen verleende toestemming tot het maken van een inrit/oprit aan de voorzijde van de Ds. A.C. van Raalteweg 2 te Wanneperveen.
De stukken liggen t/m 26 augustus 2019 ter inzage (1).


Politieke Markt

27 augustus 2019 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie


Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Bod, F.H.M., 17-02-1964 per 15-07-2019 (voornemen)
Mahamed, R., 15-08-1997 per 15-07-2019 (voornemen)
Todorova, D.Y., 06-01-1976 per 16-07-2019 (voornemen)
Dimitrova, R.A., 12-09-1984 per 16-07-2019 (voornemen)  
Dimitrova, E.Y., 08-01-1984 per 16-07-2019 (voornemen)  
Dimitrov, I.Y., 21-11-1982 per 16-07-2019 (voornemen)  
Middelveld, M., 07-03-1984 per 09-07-2019 (voornemen)
T/m 24-09-2019 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).