Milieu

Melding op basis van artikel 10.52 Wet milieubeheer

De volgende melding is ontvangen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.
Giethoorn, Beulakerweg 153, breken circa 1500 ton gemengd puin in periode 27-08 tot 27-11 (09-08-2019)
Er kan geen bezwaar worden gemaakt.