Algemeen

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

2 september 2019 ,  Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 10.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl De te behandelen stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, tel. 14 0521.

 

Raadsvergadering

3 september 2019  , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur /Raadsinformatie

 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

6 september 2019 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.