Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, Wortelmarkt en Zuiderkade, NK Speklappenbakken en bedrijfspresentatie, 15-09-2019 van 14.00 uur tot 20.30 uur
Eesveen, evenemententerrein Bleekersbrink, Ontmoetingsdag Eesveen, 28-09-2019 van 15.00 uur tot 00.00 uur
Oldemarkt, evenemententerrein Platteweg, dorpsfeest, 12-09-2019 van 14.00 uur tot 02.00 uur, 13-09-2019 van 09.00 uur tot 02.00 uur, 14-09-2019 van 09.00 uur tot 02.00 uur
Steenwijkerland, gehele grondgebied, Klaverblad Zwemtocht, van 22-08-2019, 10.00 uur tot en met 25-08-2019, 14.00 uur
Willemsoord, speelveld Annie Klijzinglaan, dorpsfeest, 13-09-2019 van 08.00 uur tot 02.00 uur, 14-09-2019 van 08.00 uur tot 02.00 uur, 15-09-2019 van 08.00 uur tot 00.00 uur

De stukken liggen t/m 20 augustus 2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 20 augustus 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).