Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 5, kappen boom (04-08-2020)
Giethoorn, Binnenpad 60, bouwen aanbouw en starten bed & breakfast (06-08-2020)
Sint Jansklooster, Halleweg 6, aanleggen poel (11-08-2020)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 12, omgevingsvergunning beperkte milieutoets t.b.v. plaatsen emissiearm stalsysteem en veranderen aantal en soorten vee (10-08-2020)
Steenwijk, Koematen 33, uitbreiden bedrijfspand (06-08-2020)        
Steenwijk, Oosterstraat 4, plaatsen geldautomaat in voorgevel (10-08-2020)
Steenwijk, Oostercluft 520, plaatsen overkapping (27-07-2020)        
Steenwijk, Steenakkers 14, plaatsen tijdelijke woonunit (10-08-2020)        
Vollenhove, De Kampen 15, afwijken bestemmingsplan i.v.m. ruimte gebruiken als kantoor (11-08-2020)    
Vollenhove, Doeveslag 64, bouwen schuur (08-08-2020)        
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Zuiderpolderweg 3, plaatsen dakkapel (06-08-2020)
Giethoorn, nabij Binnenpad 69, vervangen bruggen (04-08-2020)
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 12a, uitbreiding restaurant (05-08-2020)
Kallenkote, Kallenkote 62A, plaatsen dakkapel (06-08-2020)
Scheerwolde, Blokzijlseweg 8, verbouwen zorgboerderij (11-08-2020)
Steenwijk, de Rikking 26, uitbreiden woning (11-08-2020)
Steenwijk, Koematen 36, vervangen bestaande reclame (04-08-2020)        
Steenwijk, Kornputsingel 25, plaatsen trap naast pand t.b.v. appartement  (12-08-2020)        
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 30, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (11-08-2020)    
Witte Paarden, Steenwijkerweg 235, 235 A t/m D, bouwen 5 woningen (12-08-2020)            

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Eesveen, Holslootbrink 14a, bouwen woning

De stukken liggen van 19 augustus 2020 t/m 30 september 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/4716DBE1-5990-423B-BB25-335E191C9DDB/

De bestanden zijn beschikbaar op:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.ESVholslbrink14aOV-VA01

Reageren?

T/m 30 september 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Oldemarkt, Slootland 2, 4, 6, 8, 10 en 12, bouwen 3 twee-onder-een-kapwoningen

De stukken liggen van 19 augustus 2020 t/m 30 september 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/38791C2B-4B2A-4CE4-8DA2-1BEEF61D5C1D/

De bestanden zijn beschikbaar op:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.ODMslootland212OV-VA01

Reageren?

T/m 30 september 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).