Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 82, starten autobedrijf (14-08-2020)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 258, realiseren warmte-koude-opslag (07-08-2020)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.