Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, grasland nabij Ds. T.O. Hylkemaweg 1, plaatsen tijdelijk VVV kantoor (18-08-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 44a, vervangen rieten dakbedekking, verwijderen dakkapellen en plaatsen dakramen en dakelementen (18-08-2020)
Kuinre, tegenover Wyberbuurseweg 3, bouwen ijsclubgebouw (18-08-2020)
Marijenkampen, Ongeleg 20, verbouwen woonboerderij  (19-08-2020)
Oldemarkt, Hoofdstraat 40, verbouwen bovenverdieping tot appartement (19-08-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 6, realiseren inpandige buitenruimte (18-08-2020)
Steenwijk, nabij Hooilandenallee 12, plaatsen tijdelijk verkoopkantoor (17-08-2020)
Steenwijk, Scholestraat 25A, plaatsen trap t.b.v. toegang woning eerste verdieping (14-08-2020)        
Steenwijkerwold, Gelderingen 68, plaatsen vlaggenmast (03-08-2020)        
Tuk, J. H. W. Pasmanweg 2, bouwen basisschool 't Puzzelstuk en Dorpshuis Tuk (12-08-2020)        
Zuidveen, Zuidveenseweg 31, bouwen woning (14-08-2020)   
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 1, bekleden gevels met rabatdelen (18-08-2020)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, voorbelasten gronden t.b.v. bouwen recreatiewoningen (19-08-2020)
Eesveen, Binnenweg 11, kappen beuk (18-08-2020)
Giethoorn, Binnenpad 127, bouwen kapschuur (18-08-2020)        
Sint Jansklooster, Poepershoek 6, uitbreiden woning (12-08-2020)
Sint Jansklooster, Poepershoek 9, realiseren paardenbak (18-08-2020)
Steenwijk, achter Achterslagen 13, vervangen brug STBV39 (18-08-2020)
Steenwijk, Oostercluft 520, plaatsen overkapping (14-08-2020)        
Steenwijk, Weemstraat 30, realiseren woning op begane grond (13-08-2020)    
Vollenhove, De Voorst 6a, bouwen botterwerf (14-08-2020)        
Vollenhove, Kerkstraat 26, plaatsen zonnepanelen op bijgebouw (14-08-2020)               

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).