Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Kerklaan 16, verbouwen woning (24-07-2020)
Blankenham, Kerkbuurt 14, splitsen woonboerderij (10-07-2020)
De Bult, Bultweg 25, tijdelijk bewonen recreatiewoning (20-07-2020)
Eesveen, Braamweg 1, verbouwen woonboerderij (23-07-2020)
Giethoorn, Jonenweg 1, plaatsen overkapping (24-07-2020)
Giethoorn, Jonenweg vanaf nr. 17 t/m nrs. 17a, b, onderhoud fietspad Jonenweg (14-07-2020)
Giethoorn, Rietkragge 44, bouwen vlonder, aanbrengen beschoeiingen (28-07-2020)
Ossenzijl, Waterstaete, bouwen woning (20-07-2020)
Ossenzijl, Waterstaete, bouwen 2 woningen (20-07-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 55, uitbreiden woning (23-07-2020)
Steenwijk, Compagnie 49, plaatsen schutting (29-07-2020)
Steenwijk, Meppelerweg 160, bouwen bijgebouw (26-07-2020)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 3C, bouwen volières, bouwwerk opslag materiaal (15-07-2020)
Willemsoord, Olde Meinenbos 7, bouwen tuinhuis + overkapping (20-07-2020)
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 101, plaatsen dakkapel (27-07-2020)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Oeverweg 4, vervangen bijgebouw (24-07-2020)
Sint Jansklooster, Schaarweg 2a, wijzigingen verleende vergunning  (24-07-2020)        
Steenwijk, Eesveenseweg 19, uitbreiden werkplaats (28-07-2020)        
Steenwijk, Harmen Coops Fledderusstraat 12, aanbrengen dubbele nokverhoging (28-07-2020)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Sint Jansklooster, Poepershoek 6, uitbreiden woning (23-07-2020)        
Vollenhove, Schouw, bouwen twee-onder-een kapwoning (28-07-2020)   
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).