Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

Commissie bezwaarschriften

16 augustus 2021, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda:
19.30 uur: bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van vier bomen op locatie Kalenberg Zuid 54 in Kalenberg; 
De stukken liggen t/m 16-8-2021 voor belanghebbenden ter inzage in het gemeentehuis. 

Vanwege de 1,5 meterregel voor onderlinge afstand is beperkt ruimte voor publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn? Neem dan uiterlijk 12-8-2021 contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14 0521.