Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk

23 augustus 2021
Agenda:
19.00 uur:
bezwaarschrift tegen invorderingsbeschikking met betrekking tot een aanlijngebod hond nabij Admiraal de Ruyterstraat in Steenwijk. 
De stukken liggen t/m 23-8-2021 voor belanghebbenden ter inzage in het gemeentehuis.
Vanwege de 1,5 meterregel voor onderlinge afstand is beperkt ruimte voor publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn? Neem dan uiterlijk 19-8-2021 contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14 0521.
 

Verlenging Beleidsregels TONK 

Burgemeester en wethouders hebben de ‘Beleidsregels verlenging tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Steenwijkerland’ vastgesteld. Deze regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 229395, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de beleidsregels. Deze regeling is op 16-7-2021 in werking getreden, werkt terug t/m 1-1-2021 en geldt t/m 30-9-2021. 
De beleidsregels liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Wijziging Nadere regels subsidie Vitaliteitfonds (COVID-19 crisis)

Burgemeester en wethouders hebben de ‘Nadere regels subsidie Vitaliteitfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)’gewijzigd. Het Vitaliteitfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die met hun kernactiviteit een bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland en die door de coronacrisis in hun voortbestaan kunnen worden bedreigd. Met de aanpassing creëert het college meer ruimte rondom het behoud van de eigen reserves van de maatschappelijke organisaties. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 236183, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl en is op 21-7-2021 in werking getreden. 
De tekst van de wijziging ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Wijziging Nadere regels sportevenementensubsidie

Burgemeester en wethouders hebben de ‘Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020’ (tijdelijk) gewijzigd. Wanneer evenementen zijn toegestaan, wil het college het organiseren van activiteiten en evenementen stimuleren. Daarom zijn enkele voorwaarden (tijdelijk) versoepeld. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 234873, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl en is op 21-7-2021 in werking getreden. 
De tekst van de wijziging ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Vaststelling Nadere regels Campagne Steenwijkerland sport door 2021

Burgemeester en wethouders hebben op 20-7-2021 de ‘Nadere regels Campagne Steenwijkerland sport door 2021’ vastgesteld. Deze subsidieregeling is bedoeld om sportaanbieders te ondersteunen om activiteiten te organiseren om inwoners van Steenwijkerland kennis te laten maken met het sportaanbod en hen te stimuleren lid te worden of lid te blijven. De subsidieregeling is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 263346, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. De subsidieregeling treedt op 23-8-2021 in werking en geldt tot 31-12-2021.
De regeling ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.