Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 113, plaatsen recreatief nachtverblijf (10-8-2021)        
Marijenkampen, Ongeleg 8, uitbreiden bedrijfsgebouw (6-8-2021)        
Sint Jansklooster, Leeuwte 30a, tijdelijke gebruiksvergunning voor maximaal 10 jaar  B&B in bijgebouw (5-8-2021)        
Steenwijk, Eeserwold kavel 44, bouwen woning (9-8-2021)
Steenwijk, Olde Wheemestraat 1, renoveren pand (5-8-2021)

      
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn van de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken: 
Kallenkote, Kallenkote 25A, bouwen vervangende schuur (4-8-2021)       
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Hartkamp 5, wijzigen en vervangen kozijnen (11-8-2021)
Kerkstraat 2, intern verbouwen woning en plaatsen zonnepanelen (5-8-2021)
Giethoorn, Beulakerweg, aanleggen van 0,5 hectare bos (10-8-2021)
Rietkragge 48, bouwen woning (4-8-2021)
Rietkragge 56, bouwen woning  (4-8-2021)
Steenwijk, Eeser Hout 12, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (4-8-2021)
Hooilandenallee 13, bouwen woning (23-7-2021)
Korte Venen 32, uitbreiden luifel  (4-8-2021)        
Vollenhove, Aan Boord 1, kappen vier essen bij voetbalveld (5-8-2021)        
Noordwal 7, bouwen opslagtank met funderingsplaat  (5-8-2021)        
Schuit, bouwen van acht woningen (6-8-2021)    
    
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Kalenberg, Berkenlaan 7g-a, bouwen van een woning

De stukken liggen van 18-8-2021 t/m 29-9-2021 ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het plan bekijken op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.KBGberkenlaan7gOV-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op:  https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.KBGberkenlaan7gOV-VA01

T/m 29-9-2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.