Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

31 augustus 2021    Politieke Markt, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. 
De Politieke Markt vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl 

 

Vaststelling Gebruiks- en onderhoudsreglement gemeentelijke buitensportaccommodaties Steenwijkerland 2021

Burgemeester en wethouders hebben op 20-7-2021 het Gebruiks- en onderhoudsreglement gemeentelijke buitensportaccomodaties 2021 vastgesteld. Dit reglement is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 280698, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van dit reglement. Het reglement treedt in werking op 1 september 2021. 
Het reglement ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.