Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Scheepsdiep 28, bouwen loods ( 17-08-2021)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Giethoorn, Molenweg 31, starten Bed & Breakfast (16-08-2021
Steenwijk, Markt 18 - 20, aanbrengen lichtreclame op gevel (12-08-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 39, bouwen groepsruimte (17-08-2021)        
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Steenwijk, Aasingel 13, plaatsen van een tijdelijke woonunit (16-08-2021)
Buitensingel 5, plaatsen tijdelijke woonunit (16-08-2021)           
Landgoedallee 17, bouwen woning (11-08-2021)        
Landgoedallee 35, bouwen woning (11-08-2021)        
Landgoedallee 60, plaatsen tijdelijke woonunit  (16-08-2021)        
Meppelerweg 148, uitbreiden dakkapel  (13-08-2021)        
Tuk, Tukseweg 158, realiseren vluchtweg t.b.v. kinderopvang  (12-08-2021)        
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken 
naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.