Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluiting, parkeerverbod en wegsleepregeling

Vollenhove, Aan Zee, parkeerterrein Haven, Kerkplein, Kerkstraat, Gasthuisstraat, Visscherstraat, Bisschopstraat, Groenestraat, Voorpoort, Voorpoortplein, , Kerksteeg, Landpoortsteeg, Molenberg, Bentstraaat vanaf huisnummer 2 tot en met 12, Doelenstraat, Schapensteeg, Harmen Visserplein, Laan van Toutenburgh op 28-08-2021 van 06.00 uur tot 00.00 uur. De wegsleepregeling Steenwijkerland is van toepassing. (Dahliafestival).

Verkeersbesluit

Oldemarkt, nabij Hoofdstraat 83, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij De Rikking 107, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Preistingestraat 15, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Prinses Irenestraat 7, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Prinses Irenestraat 13, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Van Speykstraat 14, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Wendakker 54, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Gasthuisstraat 22, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken 
naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.