Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Baarlo, Uiterdijkenweg 59, Muziekfestival ‘Tog Nog’, 11-09-2021 van 14.00 uur tot 23.30 uur
De stukken liggen t/m 7-9-2021 ter inzage. T/m 7-9-2021  kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen.