Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

6 september 2021        Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 10.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
I.v.m. corona is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0521. 

6 september 2021    Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda:
19.30 uur: bezwaarschrift tegen plaatsen verkeersbord en aanbrengen van belijning, t.b.v. aanwijzing plaats voor het laden en lossen op de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn
20.30 uur: bezwaarschrift tegen afwijzing ontheffing breedtebeperking voor het varen met een boot breder dan 1.80 meter in de dorpsgracht in Giethoorn
De stukken liggen t/m 6-9-2021 voor belanghebbenden ter inzage.
Vanwege de gewenste 1,5 meter onderlinge afstand is beperkt ruimte voor publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn? Neem dan uiterlijk 2 september 2021 contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 
14 0521.

7 september 2021    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur.
Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden. Vanwege de geldende maatregelen kunnen publiek en pers niet toegestaan worden in verband met de beperkte ruimte.  De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.
 

Bekendmaking verlening Mandaat aan toezichthouders van de gemeente Zwolle voor het handhaven van de quarantaineplicht

De burgemeester heeft op 16-8-2021 het mandaatbesluit ‘Mandaat aan toezichthouders van de gemeente Zwolle voor het handhaven van de quarantaineplicht’ genomen. Met dit besluit is mandaat verleend aan toezichthouders van de gemeente Zwolle voor het handhaven van de quarantaineplicht. Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 283431, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het besluit is in werking getreden op 21-8-2021.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.