Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, Eesveenseweg 143B, bouwen vrijstaande fitnessruimte en zwembad  (25-8-2021)
Giethoorn, Binnenpad 99, kappen wilg (20-8-2021)
Steenwijk, Lange Baan 21, wijzigen gevel  (23-8-2021)
Wilhelminastraat 47, brandveilig gebruik Bernardschool (23-8-2021)        
Tuk, J. H. W. Pasmanweg 11, starten kapsalon aan huis (23-8-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 282, plaatsen tijdelijke woonunit (20-8-2021) 

                   
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Kalenberg, Kalenberg Zuid 11, aanleggen insteekhaven (19-8-2021)
Scheerwolde, nabij Steenwijkerdiep-Zuid 10, aanleggen parkeerplaatsen (23-8-2021)
Steenwijk, Buitensingel 15, bouwen woning (23-8-2021)

       
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Bult, Bultweg 25R-1, kappen boom (23-8-2021)
Giethoorn, Jonenweg 1f, omzetten bestemming bedrijfswoning naar woning (25-8-2021)
Kerkweg 45a, starten Bed & Breakfast (23-8-2021)
Molenweg en Noorderpad, vervangen vlonders (23-8-2021)
Kalenberg, naast Kalenberg Zuid 19b, aanbrengen verharding (24-8-2021)        
Oldemarkt, Klaas Muisstraat 1b, plaatsen dakkapel, schutting en carport  (20-8-2021)
Steenwijk, Krekensingel 16, bouwen woning (20-8-2021)
Tuk en De Bult, parkeerplaats Bergweg tot Van karnebeeklaan, reconstructie fietspaden rond Woldberg (24-8-2021)        
Wanneperveen, Bovenboerseweg 23, bouwen schuur met overkapping (19-8-2021)            

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.