Welzijn & cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Steenwijkerwold, evenemententerrein De Beek, Oktober Rockfest, 16-10-2021 van 16.00 - 00.00 uur
Tuk, Tukseweg, Bergweg en Tussenweg, Solexrace, 3-10-2021 van 10.00 - 19.00 uur
De stukken liggen t/m 14-9-2021 ter inzage. T/m 14-9-2021 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen. 
 

Verleende ontheffing geluid

Kuinre, N351, werkzaamheden reconstructie N351, 10-12-2021, 18.00 uur tot 13-12-2021, 07.00 uur 
(24-8-2021)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar maken.